Kurv

 x 

Tom kurv

Garn


Angelina – 0003

60% silke, 40% merinould
På lager (19)
71,00 DKK

Angelina – 0014

60% silke, 40% merinould
På lager (11)
71,00 DKK

Angelina – 0026

60% silke, 40% merinould
På lager (12)
71,00 DKK

Angelina – 0034

60% silke, 40% merinould
På lager (20)
71,00 DKK

Angelina – 0046

60% silke, 40% merinould
På lager (10)
71,00 DKK

Angelina – 0062

60% silke, 40% merinould
På lager (12)
71,00 DKK

Angelina – 0068

60% silke, 40% merinould
På lager (20)
71,00 DKK

Angelina – 0074

60% silke, 40% merinould
På lager (14)
71,00 DKK

Angelina – 0087

60% silke, 40% merinould
På lager (10)
71,00 DKK

Angelina – 0097

60% silke, 40% merinould
På lager (9)
71,00 DKK

Bloom – 0009

70% Bomuld 18% Viscose 12% Hør
På lager (0)
159,00 DKK

Bloom – 0010

70% Bomuld 18% Viscose 12% Hør
På lager (3)
159,00 DKK

Bloom – 0013

70% Bomuld 18% Viscose 12% Hør
På lager (5)
159,00 DKK

Bloom – 0019

70% Bomuld 18% Viscose 12% Hør
På lager (5)
159,00 DKK

Bloom – 0044

70% Bomuld 18% Viscose 12% Hør
På lager (9)
159,00 DKK

Bloom – 0060

70% Bomuld 18% Viscose 12% Hør
På lager (2)
159,00 DKK

Bloom – 0073

70% Bomuld 18% Viscose 12% Hør
På lager (4)
159,00 DKK

Freya – 0009

38% bomuld, 32% polyamid, 17% baby alpaca, 13% uld
På lager (5)
71,00 DKK

Freya – 0020

38% bomuld, 32% polyamid, 17% baby alpaca, 13% uld
På lager (3)
71,00 DKK

Freya – 0024

38% bomuld, 32% polyamid, 17% baby alpaca, 13% uld
På lager (9)
71,00 DKK

Freya – 0070

38% bomuld, 32% polyamid, 17% baby alpaca, 13% uld
På lager (9)
71,00 DKK

Freya – 0109

38% bomuld, 32% polyamid, 17% baby alpaca, 13% uld
På lager (7)
71,00 DKK

Jawoll Twin – 0502

75% ren ny uld, 25% polyamid
På lager (10)
44,00 DKK

Jawoll Twin – 0503

75% ren ny uld, 25% polyamid
På lager (2)
44,00 DKK

Jawoll Twin – 0505

75% ren ny uld, 25% polyamid
På lager (9)
44,00 DKK

Jawoll Twin – 0506

75% ren ny uld, 25% polyamid
På lager (3)
44,00 DKK

Jawoll Twin – 0507

75% ren ny uld, 25% polyamid
På lager (10)
44,00 DKK

Jawoll Twin – 0508

75% ren ny uld, 25% polyamid
På lager (6)
44,00 DKK

Jawoll Twin – 0509

75% ren ny uld, 25% polyamid
På lager (4)
44,00 DKK

Jawoll Twin – 0511

75% ren ny uld, 25% polyamid
På lager (2)
44,00 DKK

Jawoll Twin – 0512

75% ren ny uld, 25% polyamid
På lager (10)
44,00 DKK

Jawoll Twin – 0513

75% ren ny uld, 25% polyamid
På lager (10)
44,00 DKK

Jawoll Twin – 0514

75% ren ny uld, 25% polyamid
På lager (10)
44,00 DKK

Jawoll Twin – 0515

75% ren ny uld, 25% polyamid
På lager (10)
44,00 DKK

Jawoll – 0001

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (13)
39,00 DKK

Jawoll – 0003

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (8)
39,00 DKK

Jawoll – 0004

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (11)
39,00 DKK

Jawoll – 0005

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (6)
39,00 DKK

Jawoll – 0007

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (9)
39,00 DKK

Jawoll – 0020

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (9)
39,00 DKK

Jawoll – 0022

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (7)
39,00 DKK

Jawoll – 0023

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (6)
39,00 DKK

Jawoll – 0025

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (10)
39,00 DKK

Jawoll – 0033

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (5)
39,00 DKK

Jawoll – 0043

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (7)
39,00 DKK

Jawoll – 0045

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (7)
39,00 DKK

Jawoll – 0060

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (11)
39,00 DKK

Jawoll – 0061

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (0)
39,00 DKK

Jawoll – 0069

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (7)
39,00 DKK

Jawoll – 0070

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (7)
39,00 DKK

Jawoll – 0084

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (6)
39,00 DKK

Jawoll – 0086

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (7)
39,00 DKK

Jawoll – 0094

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (22)
39,00 DKK

Jawoll – 0095

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (4)
39,00 DKK

Jawoll – 0098

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (10)
39,00 DKK

Jawoll – 0109

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (7)
39,00 DKK

Jawoll – 0110

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (6)
39,00 DKK

Jawoll – 0116

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (4)
39,00 DKK

Jawoll – 0118

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (7)
39,00 DKK

Jawoll – 0124

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (5)
39,00 DKK

Jawoll – 0150

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (21)
39,00 DKK

Jawoll – 0151

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (8)
39,00 DKK

Jawoll – 0184

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (7)
39,00 DKK

Jawoll – 0188

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (12)
39,00 DKK

Jawoll – 0198

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (3)
39,00 DKK

Jawoll – 0213

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (7)
39,00 DKK

Jawoll – 0215

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (4)
39,00 DKK

Jawoll – 0219

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (7)
39,00 DKK

Jawoll – 0226

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (6)
39,00 DKK

Jawoll – 0228

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (4)
39,00 DKK

Jawoll – 0235

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (7)
39,00 DKK

Jawoll – 0245

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (5)
39,00 DKK

Jawoll – 0248

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (7)
39,00 DKK

Jawoll – 0249

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (4)
39,00 DKK

Jawoll – 0250

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (0)
39,00 DKK

Jawoll – 0262

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (7)
39,00 DKK

Jawoll – 0275

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (10)
39,00 DKK

Jawoll – 0279

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (6)
39,00 DKK

Jawoll – 0288

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (7)
39,00 DKK

Jawoll – 0317

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (7)
39,00 DKK

Jawoll – 0318

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (7)
39,00 DKK

Jawoll – 0324

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (7)
39,00 DKK

Jawoll – 0339

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (5)
39,00 DKK

Jawoll – 0348

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (7)
39,00 DKK

Jawoll – 0358

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (7)
39,00 DKK

Jawoll – 0372

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (2)
39,00 DKK

Jawoll – 0373

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (5)
39,00 DKK

Jawoll – 0379

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (7)
39,00 DKK

Jawoll – 0388

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (1)
39,00 DKK

Jawoll – 0390

75% ren ny uld 25% polyamid
På lager (7)
39,00 DKK

Kylie – 0009

56% bomuld, 25% silke, 13% uld, 6% viscose
På lager (10)
74,00 DKK

Kylie – 0022

56% bomuld, 25% silke, 13% uld, 6% viscose
På lager (10)
74,00 DKK

Kylie – 0024

56% bomuld, 25% silke, 13% uld, 6% viscose
På lager (10)
74,00 DKK

Kylie – 0027

56% bomuld, 25% silke, 13% uld, 6% viscose
På lager (7)
74,00 DKK

Kylie – 0034

56% bomuld, 25% silke, 13% uld, 6% viscose
På lager (10)
74,00 DKK

Kylie – 0050

56% bomuld, 25% silke, 13% uld, 6% viscose
På lager (10)
74,00 DKK

Kylie – 0064

56% bomuld, 25% silke, 13% uld, 6% viscose
På lager (10)
74,00 DKK

Kylie – 0066

56% bomuld, 25% silke, 13% uld, 6% viscose
På lager (10)
74,00 DKK

Kylie – 0072

56% bomuld, 25% silke, 13% uld, 6% viscose
På lager (10)
74,00 DKK

Kylie – 0080

56% bomuld, 25% silke, 13% uld, 6% viscose
På lager (10)
74,00 DKK

Kylie – 0087

56% bomuld, 25% silke, 13% uld, 6% viscose
På lager (10)
74,00 DKK

Kylie – 0088

56% bomuld, 25% silke, 13% uld, 6% viscose
På lager (10)
74,00 DKK

Kylie – 0098

56% bomuld, 25% silke, 13% uld, 6% viscose
På lager (10)
74,00 DKK

Lyonel – 0007

86% ren ny uld, 14% akryl
På lager (8)
99,00 DKK

Lyonel – 0023

86% ren ny uld, 14% akryl
På lager (8)
99,00 DKK

Lyonel – 0052

86% ren ny uld, 14% akryl
På lager (8)
99,00 DKK

Lyonel – 0053

86% ren ny uld, 14% akryl
På lager (8)
99,00 DKK

Lyonel – 0066

86% ren ny uld, 14% akryl
På lager (8)
99,00 DKK

Lyonel – 0097

86% ren ny uld, 14% akryl
På lager (10)
99,00 DKK

Merino 120 – 0001 – Hvid

100% merinould
På lager (15)
49,00 DKK

Merino 120 – 0002 – Råhvid

100% merinould
På lager (14)
49,00 DKK

Merino 120 – 0004 – Sort

100% merinould
På lager (5)
49,00 DKK

Merino 120 – 0005 – Koks

100% merinould
På lager (5)
49,00 DKK

Merino 120 – 0034 – Blå

100% merinould
På lager (3)
49,00 DKK

Merino 120 – 0109 – Lys rød

100% merinould
På lager (7)
49,00 DKK

Merino 120 – 0148 – Blomme

100% merinould
På lager (7)
49,00 DKK

Merino 120 – 0160 – Rød

100% merinould
På lager (6)
49,00 DKK

Merino 120 – 0162 – Mørk rød

100% merinould
På lager (7)
49,00 DKK

Merino 120 – 0163 – Bordeaux

100% merinould
På lager (7)
49,00 DKK

Merino 120 – 0174 – Lys blågrøn

100% merinould
På lager (7)
49,00 DKK

Merino 120 – 0176 – Mørk rust

100% merinould
På lager (7)
49,00 DKK

Merino 120 – 0187 – Rust

100% merinould
På lager (14)
49,00 DKK

Merino 120 – 0217 – Grøn

100% merinould
På lager (20)
49,00 DKK

Merino 120 – 0226 – Beige

100% merinould
På lager (3)
49,00 DKK

Merino 120 – 0234 – Denim

100% merinould
På lager (16)
49,00 DKK

Merino 120 – 0270 – Grå

100% merinould
På lager (6)
49,00 DKK

Merino 120 – 0274 – Turkis

100% merinould
På lager (15)
49,00 DKK

Merino 120 – 0280 – Mørk pink

100% merinould
På lager (7)
49,00 DKK

Merino 120 – 0288 – Mørk turkis

100% merinould
På lager (4)
49,00 DKK

Merino 120 – 0324 – Lys grå

100% merinould
På lager (7)
49,00 DKK

Merino 120 – 0326 – Mink

100% merinould
På lager (16)
49,00 DKK

Merino 120 – 0364 – Mørk Bordeaux

100% merinould
På lager (7)
49,00 DKK

Merino 120 – 0398 – Army

100% merinould
På lager (6)
49,00 DKK

Merino 120 – 0515 – Egern

100% merinould
På lager (11)
49,00 DKK

Merino 200 Bébé – 0301 – Hvid

100% ekstra fin merino
På lager (9)
49,00 DKK

Merino 200 Bébé – 0302 – Råhvid

100% ekstra fin merino
På lager (10)
49,00 DKK

Merino 200 Bébé – 0314 – Lys Gul

100% ekstra fin merino
På lager (10)
49,00 DKK

Merino 200 Bébé – 0320 – Lys Blå

100% ekstra fin merino
På lager (10)
49,00 DKK

Merino 200 Bébé – 0333 – Stålblå

100% ekstra fin merino
På lager (10)
49,00 DKK

Merino 200 Bébé – 0334 – Blå

100% ekstra fin merino
På lager (10)
49,00 DKK

Merino 200 Bébé – 0346 – Lys Lavendel

100% ekstra fin merino
På lager (10)
49,00 DKK

Merino 200 Bébé – 0358 – Mintgrøn

100% ekstra fin merino
På lager (10)
49,00 DKK

Merino 200 Bébé – 0373 – Mint

100% ekstra fin merino
På lager (10)
49,00 DKK

Merino 200 Bébé – 0387 – Rust

100% ekstra fin merino
På lager (10)
49,00 DKK

Merino 200 Bébé – 0390 – Lavendel

100% ekstra fin merino
På lager (10)
49,00 DKK

Merino 200 Bébé – 0414 – Karry

100% ekstra fin merino
På lager (10)
49,00 DKK

Merino 200 Bébé – 0429 – Blodappelsin

100% ekstra fin merino
På lager (10)
49,00 DKK

Merino 200 Bébé – 0434 – Mørk Blå

100% ekstra fin merino
På lager (10)
49,00 DKK

Merino 200 Bébé – 0472 – Lys Turkis

100% ekstra fin merino
På lager (5)
49,00 DKK

Merino 400 Lace Color – 0005

100% merinould
På lager (0)
72,00 DKK

Merino 400 Lace Color – 0009

100% merinould
På lager (10)
72,00 DKK

Merino 400 Lace Color – 0033

100% merinould
På lager (7)
72,00 DKK

Merino 400 Lace – 0003

100% merinould
På lager (8)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0004

100% merinould
På lager (3)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0005

100% merinould
På lager (11)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0010

100% merinould
På lager (12)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0011

100% merinould
På lager (7)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0019

100% merinould
På lager (4)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0023

100% merinould
På lager (8)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0025

100% merinould
På lager (15)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0026

100% merinould
På lager (5)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0029

100% merinould
På lager (1)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0034

100% merinould
På lager (7)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0035

100% merinould
På lager (15)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0044

100% merinould
På lager (1)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0048

100% merinould
På lager (4)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0066

100% merinould
På lager (5)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0068

100% merinould
På lager (3)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0074

100% merinould
På lager (10)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0075

100% merinould
På lager (4)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0080

100% merinould
På lager (9)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0085

100% merinould
På lager (10)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0088

100% merinould
På lager (3)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0094

100% merinould
På lager (14)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0096

100% merinould
På lager (6)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0098

100% merinould
På lager (8)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0111

100% merinould
På lager (7)
35,00 DKK

Merino 400 Lace – 0166

100% merinould
På lager (0)
35,00 DKK

Mille Colori Baby Luxe – 0006

98% merinould, 2% polyester
På lager (0)
67,00 DKK

Mille Colori Baby Luxe – 0007

98% merinould, 2% polyester
På lager (0)
67,00 DKK

Mille Colori Baby Luxe – 0024

98% merinould, 2% polyester
På lager (12)
67,00 DKK

Mille Colori Baby Luxe – 0050

98% merinould, 2% polyester
På lager (0)
67,00 DKK

Mille Colori Baby Luxe – 0052

98% merinould, 2% polyester
På lager (2)
67,00 DKK

Mille Colori Baby Luxe – 0053

98% merinould, 2% polyester
På lager (5)
67,00 DKK

Mille Colori Baby Luxe – 0056

98% merinould, 2% polyester
På lager (2)
67,00 DKK

Mille Colori Baby – 0006

100% merinould
På lager (0)
62,00 DKK

Mille Colori Baby – 0007

100% merinould
På lager (0)
62,00 DKK

Mille Colori Baby – 0010

100% merinould
På lager (1)
62,00 DKK

Mille Colori Baby – 0014

100% merinould
På lager (8)
62,00 DKK

Mille Colori Baby – 0016

100% merinould
På lager (7)
62,00 DKK

Mille Colori Baby – 0018

100% merinould
På lager (0)
62,00 DKK

Mille Colori Baby – 0056

100% merinould
På lager (7)
62,00 DKK

Mille Colori Baby – 0085

100% merinould
På lager (9)
62,00 DKK

Mille Colori Baby – 0118

100% merinould
På lager (10)
62,00 DKK

Mille Colori Baby – 0153

100% merinould
På lager (8)
62,00 DKK

Neon – 0035

67% polyester (genbrugsplast), 33% ekstra fin merino
På lager (10)
58,00 DKK

Neon – 0085

67% polyester (genbrugsplast), 33% ekstra fin merino
På lager (10)
58,00 DKK

Neon – 0088

67% polyester (genbrugsplast), 33% ekstra fin merino
På lager (10)
58,00 DKK

Noble Yak – 0001

100% yak
På lager (1)
355,00 DKK

Noble Yak – 0002

100% yak
På lager (1)
355,00 DKK

Noble Yak – 0003

100% yak
På lager (1)
355,00 DKK

Soft Cotton – 0001

100% bomuld
På lager (35)
49,00 DKK

Soft Cotton – 0003

100% bomuld
På lager (5)
49,00 DKK

Soft Cotton – 0004

100% bomuld
På lager (29)
49,00 DKK

Soft Cotton – 0006

100% bomuld
På lager (5)
49,00 DKK

Soft Cotton – 0015

100% bomuld
På lager (16)
49,00 DKK

Soft Cotton – 0018

100% bomuld
På lager (16)
49,00 DKK

Soft Cotton – 0025

100% bomuld
På lager (12)
49,00 DKK

Soft Cotton – 0030

100% bomuld
På lager (9)
49,00 DKK

Soft Cotton – 0034

100% bomuld
På lager (9)
49,00 DKK

Soft Cotton – 0046

100% bomuld
På lager (8)
49,00 DKK

Soft Cotton – 0050

100% bomuld
På lager (37)
49,00 DKK

Soft Cotton – 0059

100% bomuld
På lager (14)
49,00 DKK

Soft Cotton – 0061

100% bomuld
På lager (6)
49,00 DKK

Soft Cotton – 0064

100% bomuld
På lager (17)
49,00 DKK

Soft Cotton – 0065

100% bomuld
På lager (9)
49,00 DKK

Soft Cotton – 0068

100% bomuld
På lager (18)
49,00 DKK

Soft Cotton – 0072

100% bomuld
På lager (9)
49,00 DKK

Soft Cotton – 0074

100% bomuld
På lager (13)
49,00 DKK

Soft Cotton – 0094

100% bomuld
På lager (16)
49,00 DKK

Urania – 0004

70% ekstra fin merino, 30% viscose
På lager (10)
58,00 DKK

Urania – 0009

70% ekstra fin merino, 30% Viscose
På lager (10)
58,00 DKK

Urania – 0013

70% ekstra fin merino, 30% Viscose
På lager (10)
58,00 DKK

Urania – 0015

70% ekstra fin merino, 30% Viscose
På lager (10)
58,00 DKK

Urania – 0017

70% ekstra fin merino, 30% Viscose
På lager (10)
58,00 DKK

Urania – 0018

70% ekstra fin merino, 30% Viscose
På lager (10)
58,00 DKK

Urania – 0023

70% ekstra fin merino, 30% Viscose
På lager (10)
58,00 DKK

Urania – 0034

70% ekstra fin merino, 30% Viscose
På lager (10)
58,00 DKK

Urania – 0035

70% ekstra fin merino, 30% Viscose
På lager (10)
58,00 DKK

Urania – 0039

70% ekstra fin merino, 30% Viscose
På lager (10)
58,00 DKK

Urania – 0048

70% ekstra fin merino, 30% Viscose
På lager (10)
58,00 DKK

Urania – 0060

70% ekstra fin merino, 30% Viscose
På lager (10)
58,00 DKK

Urania – 0063

70% ekstra fin merino, 30% Viscose
På lager (10)
58,00 DKK

Urania – 0066

70% ekstra fin merino, 30% Viscose
På lager (10)
58,00 DKK

Urania – 0068

70% ekstra fin merino, 30% Viscose
På lager (10)
58,00 DKK

Urania – 0072

70% ekstra fin merino, 30% Viscose
På lager (10)
58,00 DKK

Urania – 0074

70% ekstra fin merino, 30% Viscose
På lager (10)
58,00 DKK

Urania – 0075

70% ekstra fin merino, 30% Viscose
På lager (10)
58,00 DKK

Urania – 0094

70% ekstra fin merino, 30% Viscose
På lager (10)
58,00 DKK